او چنین از عشق به فاطمه می گوید:

از آب نه از مهر آب میگویم     از فاطمه که همیشه فاطمه است

نام عزیز مادرم نام خواهرم پاک و روشن و زلال
به خاطر نام عزیز
فاطمه به پا می ایستم تمام عمر

دست به سینه و از سینه ای که از گریه سرریز است...

یا فاطمه‌ بنت‌ نبى‌، اى‌ همدل‌ و جان‌ و على‌،
اى‌ تاج‌ نور دنیا، یا زهرا

یا فاطمه‌ سرخدا، اى‌ گوهرِ تاج‌ وفا،
اى‌ باشکوه‌، اى‌ والا، یا زهرا،

اى‌ دخت‌ گل‌! اى‌ یاسمین‌! اى‌ اسوه‌ زن‌ در زمین‌!
اى‌ آسمان‌ از تو متین ‌ اى‌ آسمان‌ از تو متین

یا فاطمه‌ بنت‌ نبى‌! عشق‌ محمد با على
غیرت‌ حسین‌ از شیره‌جان‌ تو نوشید شیرخدا تا پاى‌ جان‌ بهر تو کوشید

شمع‌ تو از شیران‌ حق‌ پروانه‌ها ساخت ‌ از زینب‌ زهرا نشان‌ افسانه‌ها ساخت
مریم‌ گل‌ آراى‌ مسیح‌ چون‌ ژاله‌ تو باغ‌ نجابت‌ خرم‌ از آلاله‌ تو
ام‌ ابیها! ام‌ نور! اى‌ بى‌نهایت‌! اى‌ مظهر شور و شرف‌ شرم‌ و شفاعت‌!
حسن‌ براى‌ عشق‌ دین‌ مهر تو افروخت ‌ حسین‌ براى‌ حفظ‌ دین‌ قهر از تو آموخت

یا فاطمه‌! یا فاطمه‌! یا طاهره‌! مطهره‌! اى‌ تو صدیقه‌! زکیه‌! ام‌ ابیها! زهرا!
یا فاطمه‌! یا فاطمه‌! یا مرضیه‌! یا راضیه‌! اى‌ شان‌ کوثر مهر تو!

اى‌ هر چه‌ دریا! زهرا!


دریافت آهنگ آنلاین